Regio56 conformeert zich aan de nieuwe privacywetgeving

Op vrijdag 25 mei 2018 wordt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) definitief van kracht. Dat is de Nederlandse versie van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR).

De nieuwe wet ziet erop toe dat in heel Europa dezelfde regels omtrent bescherming van persoonsgegevens gaan gelden. De GDPR is veel uitgebreider dan de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en de meldplicht voor datalekken.

Uiteraard heeft Regio 56 de nodige stappen ondernomen om zich aan de nieuwe privacywetgeving te conformeren. Het resultaat is dat wij daarbij nog zorgvuldiger met uw (persoonlijke) gegevens omgaan. De nieuwe wetgeving stelt hoge eisen aan hoe wij uw (persoons)gegevens verwerken en bewaren, maar ook hoe wij daarover met u moeten communiceren. De transparantie en veiligheid van uw gegevens staan daarbij voorop.

Een en ander wordt verwoord in onze privacyverklaring. Bij Regio56 hechten wij veel waarde aan uw persoonlijke integriteit. U kunt erop vertrouwen dat Regio56 correct, transparant, doeltreffend en respectvol met uw persoonsgegevens omgaat!

Recent bekeken